Data

Interoperabiliteit op basis van standaarden stroomlijnt klinische en administratieve processen in het hele zorgcontinuüm

Wereldwijd gebruiken organisaties in de gezondheidszorg InterSystems voor interoperabiliteit en een verbeterde workflow in het zorgcontinuüm. Onze ondersteuning van mondiale en nationale standaarden en certificeringen heeft enorm bijgedragen aan dit succes. InterSystems is lid van de organisatie van Hl7-standaarden.

Standaarden die worden ondersteund door InterSystems:

ADHA
Het Australian Digital Health Agency (het Agentschap) is sinds 1 juli 2016 actief en heeft als taak om de gezondheidsresultaten van Australiërs te verbeteren door het voorzien in digitale gezondheidszorgsystemen en een nationale digitale gezondheidsstrategie.
Dit Agentschap is verantwoordelijk voor alle nationale digitale gezondheidsdiensten en -systemen, met een focus op betrokkenheid, innovatie en klinische kwaliteit en veiligheid. Het doel is veilige (ver)werking van gegevens en technologie voor patiënten, consumenten en zorgprofessionals.

ASTM
De ASTM (American Society for Testing and Materials) staat binnen de gezondheidszorg voor een reeks standaarden die worden gebruikt bij de overdracht van informatie tussen klinische instrumenten en computersystemen.

CDA® en CCD®
CDA (Clinical Document Architecture) en CCD (Continuity of Care Document) zijn normen van de HL7-organisatie. HL7 CDA is een op XML gebaseerde markup standaard die de structuur en semantiek van klinische documenten specificeert voor uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten. CCD is een implementatiegids voor gegevensuitwisseling uit het Continuity of Care Record (CCR) patiëntendossier met behulp van CDA. CCD omvat een uitgebreide reeks sjablonen die de gebruikelijke secties van een beknopt verslag weergeven.

CCDA
Volgens de HL7-organisatie: ‘De geconsolideerde CDA (C-CDA) implementatiegids bevat een bibliotheek met CDA-sjablonen waarin eerdere inspanningen van Health Level Seven (HL7), de Healthcare Enterprise (IHE) en het Health Information Technology Standards Panel (HITSP) zijn opgenomen en geharmoniseerd.’ Dit staat voor de harmonisatie van de HL7 Health Story Guides, HITSP C32, gerelateerde componenten van IHE Patiënt Care Coordination (IHE PCC) en Continuity of Care (CCD).

DICOM
De Digital Imaging and Communications in Medicine-standaard (DICOM) wordt gebruikt om voor interoperabiliteit te zorgen tussen systemen die medische beelden produceren, opslaan, weergeven, verwerken, verzenden, opvragen en afdrukken, en voor het beheer van gerelateerde gegevens en workflow.

Direct Secure Messaging
Het Direct Project is opgezet om een eenvoudige, veilige, schaalbare en op standaarden gebaseerde manier te specificeren voor deelnemers om geverifieerde, gecodeerde gezondheidsinformatie rechtstreeks digitaal naar bekende en vertrouwde ontvangers te versturen. Direct richt zich op de technische standaarden en diensten die nodig zijn om inhoud veilig van een afzender naar een ontvanger te versturen en niet op de uitgewisselde inhoud. Een huisarts die een patiënt doorverwijst naar een specialist kan bijvoorbeeld gebruikmaken van Direct om een klinisch overzicht van die patiënt aan de specialist te verstrekken en een samenvatting van het consult te ontvangen.

DMP
DMP (Dossier Médical Personnel) is het Franse nationale elektronische patiëntendossier dat online toegankelijk is en dat bedoeld is om de uitwisseling van gezondheidsinformatie en coördinatie van de zorg te verbeteren. Elektronische patiëntendossiers en andere klinische systemen communiceren en wisselen gegevens uit met DMP via gepubliceerde specificaties die gebaseerd zijn op het Franse interoperabiliteitskader voor gezondheidsinformatiesystemen (CI-SIS), dat weer gebaseerd is op IHE-profielen.

EDIFACT
De standaard voor elektronische gegevensuitwisseling voor administratie, handel en transport (EDIFACT) is ook bekend als ISO-norm 9735-6. De regels van de Verenigde Naties voor EDIFACT omvatten een reeks internationaal overeengekomen standaarden, leidraden en richtsnoeren voor de elektronische uitwisseling van gestructureerde gegevens, met name met betrekking tot de handel in goederen en diensten tussen onafhankelijke, geautomatiseerde informatiesystemen. In de gezondheidszorg wordt EDIFACT vooral gebruikt voor de uitwisseling van administratieve gegevens.

eHealth Exchange
De eHealth Exchange is een snel groeiend netwerk in de VS van uitwisselingspartners die op een veilige manier klinische informatie online uitwisselen op basis van een gestandaardiseerde aanpak. Door gebruik te maken van gemeenschappelijke standaarden, wettelijke afspraken en goed beheer, kunnen deelnemers aan eHealth Exchange veilig gezondheidsinformatie met elkaar delen zonder extra aanpassingen en juridische afspraken. eHealth Exchange-connectiviteit betreft alle 50 staten en is nu het grootste HIE-netwerk in de VS.

HL7 FHIR
InterSystems en steeds meer organisaties werken met de FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)-standaard, die oorspronkelijk gespecificeerd is door de HL7-organisatie. Wanneer de standaard volledig gespecificeerd is, vormt FHIR een aanvulling op andere standaarden zoals IHE, die tegenwoordig cruciaal zijn voor de interoperabiliteit en de uitwisseling van complete zorginformatiedocumenten. Op korte termijn zal FHIR een belangrijke rol spelen bij de kleinschalige uitwisseling van gezondheidsinformatie via mobiele toepassingen.

HL7 Versie 2 en 3
Health Level Seven (HL7) is ontwikkeld als standaardtaal voor het uitwisselen en integreren van elektronische gezondheidsinformatie. InterSystems is lid en weldoener van de Hl7-organisatie.

Voor meer informatie over de ondersteuning van InterSystems HealthShare voor HL7, klik hier.

IHE
De integratie van de Healthcare Enterprise (IHE) is gericht op het verbeteren van de manier waarop computersystemen in de gezondheidszorg informatie uitwisselen, en is de “de facto standaard” voor de volledige en samengestelde uitwisseling van gezondheidsinformatie. De IHE-organisatie verbetert deze interoperabiliteitsstandaarden voortdurend; de huidige IHE-certificering van producten is cruciaal voor het waarborgen van interoperabiliteit. IHE-certificering gaat verder dan wat er tijdens een ‘connectathon’-evenement wordt gedemonstreerd (een andere belangrijke test van interoperabiliteit) en weerspiegelt met name de capaciteit van een product om op dit moment interoperabel te zijn in de werkpraktijk (zie onze IHE-integratieverklaring en certificeringen).

ITK
De Interoperability Toolkit (ITK), ontwikkeld door de National Health Service (NHS) van het Verenigd Koninkrijk, is een geheel van gemeenschappelijke specificaties, kaders en implementatiegidsen ter ondersteuning van de interoperabiliteit tussen lokale organisaties en lokale gezondheids- en sociale gemeenschappen. ITK maakt gebruik van internationale open standaarden en is afgestemd op HL7 en Integrating the Healthcare Enterprise (IHE).

InterSystems was het eerste bedrijf dat officieel erkenning kreeg voor zijn ITK-implementatie.

My Health Record
My Health Record van de Australische regering is de nieuwe naam van het Personally Controlled Electronic Health Record systeem. My Health Record is een digitaal gezondheidsdossier voor patiënten met een overzicht van zijn of haar gezondheidsgegevens. Het is een belangrijk onderdeel van het nationale programma voor herziening van de gezondheidszorg om dat flexibeler en duurzamer te maken.

Met de invoering van het My Health Record-systeem krijgen zorginstellingen sneller en gemakkelijker toegang tot meer gezondheidsinformatie. Daardoor ontstaat een efficiënter systeem en worden de continuïteit van de zorg en de behandelbeslissingen beter.

NCPDP
NCPDP is een organisatie die standaarden verzorgt voor de uitwisseling van informatie over geneesmiddelen, benodigdheden en diensten binnen de gezondheidszorg. Door deze standaarden verbeteren de veiligheid, privacy en zorgresultaten voor patiënten en zorgconsumenten en worden de kosten van het systeem lager.

SS-MIX
SS-MIX (Standard Structured Medical Information eXchange) is een standaard voor de uitwisseling van gezondheidsinformatie van het Japanse ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn. SS-MIX is voor een deel gebaseerd op HL7.

X12
X12 is een standaard voor elektronische gegevensuitwisseling tussen bedrijven (EDI). Het omvat zakelijke transacties zoals het plaatsen en verwerken van bestellingen, het verzenden en ontvangen van informatie, facturering, gegevens over betalingen en contant geld, en gegevens van en naar entiteiten die betrokken zijn bij financiën, verzekeringen, transport, toeleveringsketens en de staat en federale overheden.

xDT
xDT zijn de standaarden die in Duitsland worden gehanteerd bij de uitwisseling van gezondheidsinformatie tussen zorgverleners en verzekeringsmaatschappijen.

FHIR-ondersteuning

FHIR

FHIR is het acroniem voor ‘Fast Healthcare Interoperability Resources.’ FHIR is ontwikkeld door de HL7-organisatie en wordt algemeen geaccepteerd als de nieuwe standaard bij het uitwisselen van gezondheidsinformatie tussen systemen en organisaties.

FHIR-oplossingen zijn opgebouwd uit een reeks modulaire componenten die ‘Resources’ worden genoemd (bijvoorbeeld ontmoeting, patiënten, observaties, medicatie, etc.). Deze resources kunnen gemakkelijk worden samengevoegd tot werkende systemen die reële klinische en administratieve problemen oplossen tegen een fractie van de prijs van de bestaande alternatieven.

HealthShare omvat een FHIR-client en -server en kan zorgen voor communicatie tussen FHIR en andere standaarden voor de uitwisseling van gezondheidsinformatie zoals HL7v2 en HL7v3. HealthShare slaat FHIR-bronnen op, indexeert deze en stelt via de FHIR REST-client, JSON, of XML, de gegevens daarvan beschikbaar voor andere toepassingen.

MEER INFORMATIE

HL7, FHIR en de FHIR Flame zijn geregistreerde handelsmerken van Health Level Seven International.

HL7-berichten

HL7 2019 benefactor logoVoltooi meer projecten sneller en beheer deze gemakkelijker.

Wereldwijd maken gezondheidszorgorganisaties gebruik van de technologie van InterSystems om informatie binnen en buiten het ziekenhuis naadloos te integreren en tegelijkertijd klinische en administratieve bedrijfsprocessen te stroomlijnen.

Met InterSystems kun je HL7-interfaces bijna drie keer sneller ontwikkelen dan met concurrerende producten. Daarnaast combineert HealthShare HL7-berichten met ondersteuning van aanvullende protocollen zoals X.12, SOAP en IHE-profielen. Afgezien van de geavanceerde integratie- en ontwikkelingsmogelijkheden van HealthShare, kun je hiermee een connected zorgomgeving creëren binnen een ziekenhuis of een hele gemeenschap.

HL7 messaging en interfacing-technologie van InterSystems biedt:

 • Ondersteuning van HL7 versie 2.X en 3
 • Ondersteuning van HL7 CDA Revision 2 (inclusief Consolidated CDA)
 • Ondersteuning van meerdere IHE-profielen (zie onze IHE-integratieverklaring en certificeringen)
 • Vooraf geconfigureerde en aanpasbare HL7-routing van berichten en HL7-versie 2.X-schema’s om je snel op weg te helpen
 • Een ingebedde database die berichten blijft versturen en aflevering daarvan garandeert
 • Event-driven, publiceren/ondertekenen en routing op basis van inhoud
 • Grafische editor voor het aanpassen van berichten en gegevens
 • Regelt de engine die veranderingen in de werking van HL7-interfaces zonder programmering mogelijk maakt
 • Testservice voor het valideren van interface-onderdelen
 • Visuele Trace, met grafische weergave van berichtenpaden en -inhoud, voor eenvoudigere probleemoplossing
 • Zoeken en opnieuw verzenden van berichten, met zoeken op basis van interface, datum/tijd, type bericht en inhoud
 • Operationele bewaking met één overzicht van de status van inkomende en uitgaande berichten, het aantal berichten in de wachtrij en gebeurtenissen
 • Dynamisch alerte routebepaling en aflevering
 • HL7 Sequence Manager zodat berichten worden gerouteerd in de volgorde die door de afzender is bepaald

‘HL7′,’Health Level Seven’ en het puzzelontwerp zijn gedeponeerde handelsmerken. Het Hl7-ontwerp is een handelsmerk van Health Level Seven International.

HealthShare IHE- en eHealth Exchange-certificering

IHE Logo

Gecertificeerde interoperabiliteit speelt een bijzondere rol binnen de gezondheidszorg. Geen enkele andere sector heeft het probleem van het uitwisselen en samenvoegen van complexe gegevensbestanden tussen meerdere toepassingen, met name patiëntendossiers, ooit echt opgepakt. Certificering is het belangrijkste middel om ervoor te zorgen dat de scenario’s voor interoperabiliteit in de praktijk werken.

Melden dat een product een bepaalde standaard ondersteunt, is niet genoeg. De implementatie van een standaard wijkt soms af waardoor problemen kunnen ontstaan bij de toepassing ervan.

Probleemoplossing op het gebied van interoperabiliteit

Geen enkele andere sector heeft te maken met problemen zoals het uitwisselen en samenvoegen van complexe gegevensbestanden tussen meerdere toepassingen, met name patiëntendossiers. Certificering is het belangrijkste middel om ervoor te zorgen dat de scenario’s voor interoperabiliteit in de praktijk werken. Melden dat een product een bepaalde standaard ondersteunt, volstaat niet.

HealthShare zet zich in voor het gebruik van wereldwijde interoperabiliteitsstandaarden. Het is getest en gecertificeerd door:

 • IHE USA en ICSA Labs
 • eHealth Exchange

IHE-integratieverklaringen

InterSystems zet zich in voor de doelstellingen van het IHE die gericht zijn op het verbeteren van de manier waarop computersystemen in de gezondheidszorg informatie uitwisselen. IHE is de facto het instrument aan het worden voor de uitwisseling van gezondheidsinformatie. Binnen zijn werkgebied maakt InterSystems HealthShare® veel gebruik van IHE-profielen. In zijn continue inspanningen om standaarden te definiëren en te certificeren om uitwisselingsconcepten te verwerkelijken, blijft InterSystems IHE actief ondersteunen.

HealthShare is door de IHE USA en ICSA Labs gecertificeerd voor Health IT-interoperabiliteit

ICSA LabsHealthShare was een van de eerste IT-producten voor de gezondheidszorg die gecertificeerd werden voor interoperabiliteit waardoor zorgorganisaties verder konden op hun weg naar connected zorg. Deze certificering gaat verder dan wat bij ‘Connect-a-thons’ wordt gedemonstreerd. Dat zijn namelijk beperkte demonstraties terwijl dit vooral de mogelijkheid weerspiegelt van interoperabiliteit in de praktijk.

Het bereiken van interoperabiliteit tussen meerdere systemen en organisaties maakt het mogelijk om de kwaliteits- en veiligheidsvoordelen van een uitgebreid, up-to-date elektronisch patiëntendossier te realiseren.

HealthShare heeft certificering behaald na strenge en grondige tests volgens het IHE IT Infrastructure Domain. Dit specificeert de capaciteiten wat betreft interoperabiliteit, het delen van klinische documenten, legitimatie van patiënten, audit logging en veiligheid.

InterSystems HealthShare 2014.1-certificaat van de ISCA en het IHE USA 2014-certificeringsprogramma

eHealth Exchange Validation

ehealth ExchangeInterSystems HealthShare heeft het eHealth Exchange Product Testing Program met succes afgerond. De oorsprong van eHealth Exchange ligt in het Nationwide Health Information Network (NwHIN) van de Amerikaanse federale overheid binnen het departement van de nationale coördinator.

Als eHealth Exchange Validated-product ondersteunt HealthShare algemene standaarden en specificaties die veilige, betrouwbare en interoperabele koppeling mogelijk maken tussen alle organisaties die deelnemen aan eHealth Exchange, voor een gestandaardiseerde informatiestroom waar miljoenen patiënten van profiteren. Deze organisaties omvatten federale agentschappen zoals CMS, regionale organisaties voor gezondheidsinformatie, organisaties voor de uitwisseling van gezondheidsinformatie, IDN’s, academische ziekenhuizen, dialysecentra en apotheken.

Je kunt hier meer lezen over eHealth Exchange.

ONC Health IT-certificering

Als elektronisch patiëntendossier-module (EPD) voor ambulante en intramurale instellingen heeft HealthShare het ONC Health It-certificaat ontvangen. Een pluspunt van deze certificering is dat HealthShare door organisaties kan worden gebruikt om Meaningful Use fase 2 en 3 te bereiken en aan te tonen (nu Promoting Interoperability genoemd).

ONC Health-certificering editie 2015

2015 edition Drummond Certified imageDeze Health IT-module voldoet aan editie 2015 en is gecertificeerd door een ONC-ACB in overeenstemming met de toepasselijke certificeringscriteria zoals aangenomen door de Secretary of Health and Human Services. Deze certificering houdt geen goedkeuring in van het Amerikaanse Department of Health and Human Services.

 • InterSystems Personal Community 12.2 was certified on August 10, 2017 with certification ID number 15.04.04.1727.Heal.PC.0.1.170810
 • InterSystems Information Exchange 15.03 was certified on August 10, 2017 with certification ID number 15.04.04.1727.Heal.IE.0.0.170810

Costs and Limitations

Transparency Attestation

Criteria Certified

Certification Criteria Product Name and Version
HealthShare Personal Community 2019.2 HealthShare Unified Care Record 2019.2 Personal Community 2019.1 HealthShare Unified Care Record 2019.1 Personal Community 2018.1 Information Exchange 2018.1
170.315 (a)(13): Patient-Specific Education Resources
170.315 (d)(1)  Authentication, Access Control, Authorization
170.315 (d)(2)  Auditable Events and Tamper-resistance
170.315 (d)(3)  Audit Report(s)
170.315 (d)(5) Automatic Access Time-out
170.315 (d)(6) Emergency Access
170.315 (d)(7) End-User Device Encryption
170.315 (d)(9) Trusted Connection
170.315 (e)(1) View, Download, and Transmit to 3rd Party
170.315 (e)(2) Secure Messaging
170.315 (e)(3)  Patient Health Information  Capture
170.315 (g)(1) Automated Numerator Recording
170.315 (g)(4) Quality Management System
170.315 (g)(5) Accessibility Centered Design
170.315 (g)(6) Consolidated CDA Creation Performance
170.315 (g)(7) Application Access-patient selection
170.315 (g)(8) Application Access-data category request
170.315 (g)(9) Application Access-all data request

InterSystems Contact Information:

Website: https://www.intersystems.com/bnl-nl/HealthShare

Address: 1 Memorial Drive, Cambridge, MA 02142, Verenigde Staten

Additional Software Used for Certification: Secure Exchange Solutions SES Direct (HISP); required for Personal Community only.

Zet de volgende stap

Vul dit formulier in en wij nemen contact met je op om je wensen te bespreken en te zien hoe InterSystems jouw organisatie kan helpen haar doelstellingen te bereiken.

Zet de volgende stap

 • Volgens AVG: Door op verzenden te klikken, geef je InterSystems toestemming om bovenstaande persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken, en aangevraagde content naar je op te sturen.

Wij delen je gegevens met niemand.
Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.