doctor patient

Een andere kijk op de zorg

Als je de zorgsector zou kunnen veranderen, wat zou je dan doen om de ervaring van de patiënt en de werkomgeving van zorgbeoefenaars te verbeteren? En daarnaast een duurzame toekomst te creëren voor je organisatie? De gezondheidszorg is toe aan een transformatie. Begin eraan met TrakCare.

Transformatie van de zorg

Het geïntegreerde Geautomatiseerde Patiëntendossier TrakCare richt zich op instellingen die het verschil willen maken door de zorgverlening en patiëntenervaring aan te passen. TrakCare werd ontwikkeld voor instellingen die de digitale transformatie ter harte nemen.
 

Een unieke informatiebron

TrakCare is een unieke informatiebron die de klinische, administratieve en financiële gegevens van elke patiënt groepeert binnen een enkel geautomatiseerd patiëntendossier. De geïntegreerde technologie zorgt ervoor dat TrakCare geüpdatet wordt met alle bestaande gegevens verspreid over de gehele instelling.

Eenvoudigere toegang tot belangrijke informatie

De duidelijke voorstelling van klinisch relevante informatie, grote ondersteuningscapaciteit bij de klinische besluitvorming, grondige analyse en de rapporten zorgen dat gebruikers van TrakCare snel goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Het delen van informatiestromen komt de communicatie ten goede en maakt transparante communicatie binnen het zorgteam mogelijk.

TrakCare staat ten dienste van 100 miljoen personen in 27 landen

TrakCare zorgt dat meer relevante, productieve en proactieve zorgprocedures ingevoerd worden in meer dan 450 ziekenhuizen en duizenden laboratoria en locaties voor gemeenschapszorg.

 

Betere beslissingen nemen

 

Een geslaagde transformatie heeft een stevige basis nodig. Dit vereist aansluiting van zorg en organisaties en een besluitvorming op basis van relevante en duidelijke gezondheidsgegevens. Dankzij TrakCare is dat allemaal mogelijk.

TrakCare brengt gezondheid en de gemeenschapszorg samen rond een geïntegreerd, geautomatiseerd, volledig en betrouwbaar patiëntendossier. Intuïtieve tools helpen zorgverleners om betere beslissingen te nemen en het administratieve personeel te begrijpen welke behoeften er zijn om de kosten en kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren.

Een 360-graden-beeld van de patiënt

“TrakCare heeft alle stukjes van de puzzel verzameld. We beschikken nu over de basis die we nodig hadden om programma’s op te starten met een zo groot mogelijke impact.”

Gillian Colquhoun, Adjunct-hoofd van Digital Programs, North Tees and Hartlepool National Health Service Foundation Trust

De kosten en kwaliteit van de zorg beheren

De in TrakCare geïntegreerde scoreborden en het unieke gegevensmodel maken het bijhouden en begrijpen van de kosten en kwaliteit van de zorgverlening door zorgbeoefenaars en administratief personeel eenvoudiger. De controlefunctionaliteiten voor de gegevenskwaliteit, de auditfuncties en de rapporten beantwoorden, samen met in het systeem geïntegreerde internationale best practices, aan de eisen met betrekking tot accreditatie en toonaangevende zorgverlening.

Innovatie

Met InterSystems HealthShare kun je de reikwijdte van TrakCare uitbreiden om gegevens te delen tussen organisaties en op het niveau van de gemeenschap. Als HealthShare TrakCare verbindt met bronnen voor klinische, financiële en sociale gegevens en gegevens aangemaakt door de patiënt op het niveau van de gemeenschap, dan kunt u die gegevens analyseren, delen en gebruiken om:

  • Mogelijkheden voor de verbetering en optimalisatie van procedures en resultaten te identificeren
  • Nieuwe economische modellen op basis van waarde te ondersteunen
  • Initiatieven te lanceren op het vlak van volksgezondheid
  • Klinisch onderzoek mogelijk te maken
  • Een coördinatie van de zorg binnen organisaties, regio’s en landen te ondersteunen

Vrijheid om te innoveren

Het gebruik van HealthShare, in combinatie met TrakCare, betekent dat je vrij bent om te innoveren. De gegevens en functionaliteiten blijven stabiel, responsief en beveiligd.

Grensverleggende ondersteuning en technologie

Je kunt genieten van een interoperabele, betrouwbare, intuïtieve en evolutieve technologie, die ondersteund wordt door een internationale supportdienst van hoog niveau. Je bepaalt zelf de prioriteiten en keurt het project goed. Bovendien is InterSystems een rendabele private onderneming waarvoor jullie succes op de eerste plaats staat.

Een ecosysteem van producten om TrakCare uit te breiden

Het is mogelijk om TrakCare uit te breiden om aan de unieke behoeften van de instelling te beantwoorden, met behulp van door onze partners geleverde functionaliteiten. Bijvoorbeeld:

Voor elke patiënt, één document.
Voor elke gebruiker, één login.

Kern van TrakCare

TrakCare vertrouwt op twee kerncapaciteiten die zijn opgenomen in de basisproducten en automatisch gebruikt worden waar nodig in het hele systeem: het elektronische patiëntendossier en de masterpatiëntindex.

Het elektronische patiëntendossier legt het continuüm vast van de klinische en administratieve informatie van een patiënt, inclusief demografische gegevens en medische geschiedenis, evenals eerdere opnames, operaties en obstetrische informatie. De medische geschiedenis omvat allergieën, ziekten en familie- en sociale geschiedenis. Het elektronische patiëntendossier wordt automatisch ingevuld door relevante gegevens die overal in TrakCare zijn ingevoerd of via integratie met andere zorgtoepassingen.

Met de Master Patient Index kun je een uitgebreide reeks socio-demografische informatie van een patiënt vastleggen. Omdat elke patiënt uniek wordt geïdentificeerd, kunt u informatie efficiënt organiseren, gemakkelijk opvragen wanneer nodig en patiënten in een hele organisatie volgen.

electronic patient record

TrakCare Patient Administration System Foundation

TrakCare Patient Administration System Foundation biedt basisfunctionaliteit voor administratief beheer van alle patiëntenpopulaties en omvat opgenomen patiënten, poliklinische patiënten, gezinsgezondheid, beheer van medische dossiers met codering en een administratief patiëntendossier met allergie-informatie, waarschuwingen, diagnose-invoer, episodelijsten, bestelgeschiedenis en patiëntgeschiedenis. Een van de belangrijkste kenmerken van het systeem zijn uitgebreide toelating, ontslag, overdracht, bedbeheer, middelenplanning en het boeken van afspraken.

patient admin

TrakCare Clinical Information System Foundation

Clinical Information System Foundation biedt de kernfunctionaliteit die vereist is voor klinisch patiëntenbeheer. Het omvat werklijsten en werkbanken van zorgverleners, uitgebreide en flexibele hulpmiddelen voor klinische documentatie, klinische trajecten en zorgplanning, en een klinisch elektronisch patiëntendossier met observaties, vaccinaties en beoordelingen. Artsen, verpleegkundigen en andere clinici kunnen prioriteiten stellen en hun dagelijkse werk effectief beheren met inzichten die een gemakkelijke onderscheiding van de status van de patiënt en geplande zorgactiviteiten ondersteunen.

clinical information system foundation

Administratieve uitbreidingen

Administratieve uitbreidingen bieden aanvullende functionaliteiten om de kracht van TrakCare uit te bouwen. Deze hebben de Patient Administration System Foundation nodig als basis.

Meer details

electronic patient record diagram 2

Klinische uitbreidingen

De klinische uitbreiding biedt aanvullende functionaliteiten om de kracht van TrakCare uit te bouwen. Hiervoor heb je het  Clinical Information System als basis nodig.

Meer details

clinical extensions

Aanvullende uitbreidingen

Aanvullende uitbreidingen bieden functionaliteit om de kracht van TrakCare te vergroten. Ze vereisen ofwel de Patient Administration System Foundation of de Clinical Information System Foundation.

Meer details

electronic patient record diagram
electronic patient record diagram 2

Administratieve uitbreidingen (vereist Patient Administrative System Foundation)

Administratieve uitbreidingen bieden aanvullende functionaliteiten om de kracht van TrakCare uit te bouwen. Deze hebben de Patient Administration System Foundation nodig als basis.

TrakCare Emergency Department faciliteert efficiënte behandeling van patiënten op de spoedeisende hulp. Het zorgt voor coördinatie en efficiënt beheer van de meldkamers, middelen en het klinisch personeel. Belangrijke kenmerken zijn patiëntenregistratie, patiëntenstroom, vastleggen van zorginterventies en ondersteuning bij massale ongevallen.

TrakCare Community Health biedt zorgverleners de tools die nodig zijn om patiënten en cliënten de hoogste kwaliteit zorg te kunnen bieden. Het voldoet aan de unieke behoeften van zorg en dienstverlening in een breed scala aan gemeenschapsinstellingen, zoals huizen van patiënten, klinieken, scholen, commerciële ruimtes en zelfs callcenters. 

Andere belangrijke kenmerken zijn contacten, leenapparatuur, multidisciplinaire team ondersteuning en ondersteuning voor bezoekende verpleegsters.

TrakCare Referral and Waiting List Management wordt gebruikt voor het maken, ontvangen, beoordelen en verwerken van interne en externe bronnen, zowel op papier als elektronisch. Gebruik deze extensie om voorrang te geven aan verwijzingen zodra ze zijn geaccepteerd, de overdracht naar wachtlijsten te versnellen en afspraken te boeken en opnames te verwerken.

Met TrakCare Patient Billing kun je de facturering van patiënten coördineren en beheren voor in TrakCare gedocumenteerde diensten. Deze extensie bevat de mogelijkheid tot het vastleggen van de dekking voor het betalingsbeleid, opnamekosten, verhoging van facturen, aanpassingen, deposito’s en debiteuren.

TrakCare Mental Health Administration biedt functionaliteiten voor het vastleggen, volgen, beheren en bijhouden van een geschiedenis van de juridische status van een patiënt. Denk aan of iemand toestemming heeft gegeven en bepaalde formulieren die vanuit de overheid getekend moeten worden. 

Terug naar boven

clinical extensions

Klinische uitbreidingen (vereisen het Clinical Information System)

De klinische uitbreiding biedt aanvullende functionaliteiten om de kracht van TrakCare uit te bouwen. Hiervoor heb je het  Clinical Information System als basis nodig.

TrakCare Ordering and Results Communications biedt een efficiënt en veilig mechanisme voor het bestellen van diagnostische tests, behandelingen en andere klinische interventies of diensten. Daarnaast heeft de extensie de functionaliteit om resultaten of interpretaties die zijn afgegeven aan een bestelling te documenteren en te delen. Medicijnvoorschriften zijn niet inbegrepen.

TrakCare Medication Management brengt patiëntgegevens en beslissingsondersteunende functies samen om veilig en efficiënt elektronisch voorschrijven van medicijnen mogelijk te maken. De belangrijkste kenmerken zijn ondersteuning voor:

  • Bijmengsels en vloeistoffen bestellen met integratie met TrakCare Fluid Balance Chart
  • Voorschrijven op basis van doses en de mogelijkheid om commerciële inhoud van medicijn databases te integreren
  • Alarmering, bestel favorieten, bestel sets, dosisberekening
  • Een uitgebreide medicatiekaart en klinische apotheek functies en formularium beheer

TrakCare Pharmacy ondersteunt de afgifte activiteiten van niet-retail apotheekafdelingen binnen ziekenhuizen. Deze ondersteuning omvat de beoordeling van medicijnen, medicijncontrole, medicijnproductie, verstrekken om aan de klinische intentie te voldoen en voorraadbeheer.

TrakCare Lab Enterprise stelt gebruikers in staat het lab te beheren als een agile en kennisgedreven bedrijf in deze steeds meer onderling verbonden wereld. Als een complete oplossing voor klinische pathologie diensten omvat het de pre-analytische, analytische en post-analytische fasen van laboratoriumverwerking.

TrakCare Radiology stroomlijnt de werkprocessen van een radiografie afdeling. Dat zorgt voor een gemakkelijke en efficiënte orderverwerking, autorisatie en planning. Het legt details voor en na het onderzoek vast en biedt mogelijkheden tot rapportage, transcriptie, verificatie en verspreiding van resultaten.

TrakCare Maternity registreert administratieve en klinische gegevens tijdens de prenatale, intrapartum- en postnatale perioden van een zwangerschap. Het biedt een volledige verloskundige geschiedenis, inclusief zorgplanning en monitoring voor moeder en baby.

TrakCare Operating Theater maakt efficiënte coördinatie en beheer van operatiekamers, middelen en klinisch personeel mogelijk en biedt gebruiksvriendelijke documentatie tools voor het vastleggen van preoperatieve, intra-operatieve en postoperatieve chirurgische en anesthetische casus details.

TrakCare Anesthesia levert een uitgebreid overzicht van alle anesthesie-gerelateerde activiteiten voor, tijdens en na een procedure. Zoals het maken van aantekeningen, progressieve toediening met één druk op de knop en stroomschema’s.

TrakCare ICU biedt functionaliteit speciaal voor ICU-afdelingen, waaronder ICU-stroomschema’s voor het in kaart brengen en een reeks ICU-specifieke beoordelingen en ondersteuning voor nauwe integratie met oplossingen voor patiëntbewaking.

TrakCare Oncology ondersteunt de behandeling en het beheer van oncologische patiënten door middel van verbeterde tumorstaging en oncologie-specifieke interactieve klinische routes en zorgplannen. Het ondersteunt multidisciplinaire teams en het boeken van afspraken binnen oncologie.

TrakCare Clinical Specialties biedt de vooraf gedefinieerde inhoud, zoals formulieren, favorieten, order sets, plannen voor verpleegkundige zorg, voorlichtingsmateriaal voor patiënten en afbeeldingen die zijn afgestemd op de behoeften van klinische specialiteiten.

TrakCare Discharge Summary vereenvoudigt het proces van het verstrekken van relevante klinische informatie van de ene zorgverlener of zorginstelling naar de andere. Hierdoor kan de zorg makkelijk voortgezet worden.

Terug naar boven

electronic patient record diagram

Aanvullende uitbreidingen

Aanvullende uitbreidingen bieden optionele functionaliteit om de kracht van TrakCare te vergroten. Ze vereisen ofwel de Patient Administration System Foundation of de Clinical Information System Foundation.

TrakCare Active Decision Support biedt een volledig geïntegreerde beslissingsmaker voor het maken van -door de gebruiker- gedefinieerde, gerichte regels die ondersteunende acties voor beslissingen binnen TrakCare stimuleren.

TrakCare Personal Community is een uitgebreide oplossing voor patiëntbetrokkenheid, gebaseerd op InterSystems HealthShare®-technologie, met automatische koppelingen naar TrakCare-gegevens. Het geeft patiënten de mogelijkheid om toegang te krijgen tot hun medische dossiers en educatieve bronnen, berichten te sturen naar leden van het zorgteam en om afspraken aan te vragen.

TrakCare Extended Analytics biedt bijna-realtime toegang tot beheer- en prestatie-informatie via grafieken en dashboards die werken op basis van het ingebouwde TrakCare-analysegegevens model. De uitgebreide analyse omvat vooraf gedefinieerde prestatie-indicatoren en dashboards voor klinische en administratieve gegevens in het hele TrakCare-systeem.

TrakCare Government Standards helpt je bij het opstellen van overheidsrapporten, het verbinden met belangrijke overheidstoepassingen en -systemen en het vervullen van andere overheidsopdrachten. Het bevat een landspecifieke lijst met rapporten, interfaces en andere mogelijkheden.

TrakCare EPR Connectivity verbindt informatiesystemen en apparaten van derden met TrakCare. Het bevat het TrakCare Healthcare Messaging Framework voor op standaarden gebaseerde interoperabiliteit met HL7, CDA en FHIR, en ondersteunt ook vele andere integratie en bericht mogelijkheden.

TrakCare Specialty Interfaces verbindt TrakCare met gespecialiseerde gegevensbronnen, zoals klinische inhoud van derden.

Met TrakCare Additional Reports / Dashboards kun je klantspecifieke rapporten of dashboards kopen – ontwikkeld door InterSystems als aanvulling op de rapporten die als onderdeel van TrakCare worden geleverd.

Terug naar boven

Een web-based mobiel product,
vooraf geconfigureerd voor jouw land

TrakCare is het eerste geïntegreerde, geautomatiseerde patiëntendossier dat specifiek ontworpen werd voor het web. Deze innoverende reputatie wordt in stand gehouden door een mobile-first interface die waar dan ook mogelijk maakt de zorgverlening te verbeteren. In tegenstelling tot andere systemen is er bij TrakCare geen installatie of onderhoud van toepassing op de apparaten noodzakelijk, wat scheelt in tijd en geld.

Onze wereldwijde best practices werden in het product geïntegreerd, dat vooraf ingesteld wordt om te voldoen aan de lokale markteisen van een groot aantal landen. Deze aanpak beperkt de complexiteit en de risico’s die verbonden zijn aan een eerste installatie van een nieuw GPD of bij de overgang naar een ander.

Onmiddelijke impact

Onze motivatie is het succes van onze klanten. Met elk van hen bouwen we een partnerschap uit voor de lange termijn. Om je te helpen alle voordelen te begrijpen die je kan verwachten van TrakCare, begeleidt ons team je om de verwachte voordelen te identificeren en bepalen. We begeleiden jouw organisatie tijdens het wijzigingsproces door een strategie te bepalen voor governance en voortdurende verbetering van het adoptieproces van TrakCare.

Zorginstellingen, dienstverleners en organisaties verbinden

TrakCare helpt om elk individu optimale zorg te verlenen en biedt een proactieve ondersteuning voor de gezondheid en het welzijn van hele populaties. Het omvat volledig uniforme klinische functies, gewijd aan de patiëntenadministratie, aan het beheer van de praktijk en de inkomstencyclus.

TrakCare staat zorgverleners en beheerders bij in verschillende instellingen, waaronder ziekenhuizen voor intensieve zorgen, mobiele klinieken, centra voor spoedeisende zorg, centra voor gemeenschapszorg en laboratoria. Wat de gebruiksplaats ook is, het unieke, geautomatiseerde en gedeelde patiëntendossier van TrakCare, en de server voor identiteitsafstemming, stellen de patiënt centraal bij de zorgverlening.

Interoperabiliteit

Zelfs bij de meest uitgebreide gezondheidssystemen bestaat de kans dat patiënten op verschillende plaatsen binnen de zorggemeenschap een consult krijgen en gezondheidsinformatie ontvangen, in hun eigen land of in het buitenland. De interoperabiliteit van het delen van informatie met andere organisaties is essentieel om betere beslissingen te kunnen nemen en voor innovatie bij zorgprocessen. Met InterSystems HealthShare® kunt u de reikwijdte van TrakCare uitbreiden om informatie te kunnen delen op de schaal van de gemeenschap.

Eenvoudige toegang tot persoonlijke gegevens zorgt voor meer patiëntbetrokkenheid

Dankzij de FHIR gebaseerde mogelijkheden om gegevens uit te wisselen van TrakCare, wordt het leven van patiënten vergemakkelijkt en zijn ze ook meer betrokken bij hun eigen zorg. Bijvoorbeeld: Als je zorginstelling geregistreerd is bij Apple, kan je patiënt een deel van de gegevens van InterSystems TrakCare EHR raadplegen in de Apple Health-app van IPhone, naast de gegevens afkomstig van andere zorginstellingen. Wanneer de gegevens zijn bijgewerkt, ontvangt de patiënt een automatische notificatie via de app.

InterSystems streeft ernaar om gegevens rechtstreeks uit te wisselen met patiënten via het eigen Personal Community Patiëntenportaal. Daarnaast maken we ook gebruik van de FHIR-mogelijkheden van het IRIS for Health-platform en werken we nauw samen met de makers van SMART voor FHIR en andere op FHIR gebaseerde apps.

Een grotere toegevoegde waarde voor zorgorganisaties

TrakCare ligt aan de basis van de creatie van een duurzaam zorgsysteem van grote waarde. Het biedt een optimale zorgverlening voor elk individu en helpt om proactief de gezondheid en het welzijn van gehele populaties te ondersteunen. Het omvat volledig afgestemde klinische functies, gericht op het patiëntenbeheer, het beheer van de praktijk en de inkomstencyclus.

's Werelds eerste en enige bedrijfsbeheersysteem voor laboratoria

InterSystems TrakCare® Lab Enterprise maakt van jouw laboratorium een informatiegedreven, verbonden bedrijf. Het bevat wereldwijde best practices, het resultaat van de succesvolle implementatie van laboratorium software in meer dan 400 laboratoria verdeeld over 25 landen.

Meer over TrakCare® Lab Enterprise

 

“Is het een traditioneel EPD? Nee…. Die vind je in elk groot ziekenhuis. Dit systeem is anders: het is een uniek digitaal hulpmiddel voor onze zorgverleners over de hele linie en voor elk element van de zorgverlening. “

Chris Hosking
Adjunct-directeur-generaal
Northern Territory Department of Corporate and Information Services

“TrakCare provides Gemelli with a state-of-the-art solution for managing the complex clinical and administrative processes that are typical of a big organization such as the Policlinico.”

Marco Elefanti
General Manager
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli IRCCS

“King Khaled Eye Specialist Hospital is one of the most paperless hospitals I have visited around the world. TrakCare’s advanced clinical functionality enabled King Khaled Eye Specialist Hospital to achieve HIMSS EMRAM Stage 6 just five months after deployment and Stage 7 in less than two years.”

John Daniels
Vicepresident Internationaal, Adviesbureau in de Gezondheidszorg, HIMSS Analytics

“TrakCare heeft voordelen voor de patiënten: ik ben niet meer afgeleid, maar kan me op hen concentreren. Ik kan het dossier voor de anesthesie in 2 tot 3 minuten aanvullen. Dat geeft me meer tijd en ook de mogelijkheid om een betere kwaliteit van zorg te leveren aan mijn patiënten.”

Khalid Hanish, MD
Specialist, Anesthesie
Mediclinics Middle East

“Sinds de invoering van TrakCare kunnen we alle gegevens van het ziekenhuis in één oogopslag bekijken. Vóór de automatisering van voorschriften en het beheer, was het moeilijk om de essentiële gegevens te verkrijgen.”

Mandy Skilcorn
Diensthoofd
North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trust
hospital

Benieuwd naar de carrière mogelijkheden?

Bekijk onze TrakCare vacatures.

doctor on computer

Zet de volgende stap

Vul dit formulier in en wij nemen contact met je op om je wensen te bespreken en te zien hoe InterSystems jouw organisatie kan helpen haar doelstellingen te bereiken.

Zet de volgende stap

  • Volgens AVG: Door op verzenden te klikken, geef je InterSystems toestemming om bovenstaande persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken, en aangevraagde content naar je op te sturen.

Wij delen je gegevens met niemand.
Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.